“هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب

وقتی که سیب نقره ای ماه می رسد…

متن از سرفصل شروع یکی از قسمت های کتاب قلندر و قلعه است. رمانی که، راجع به شهاب الدین یحیی سهرودی نوشته شده.

عکس از پشت بام خانه پدری، یزد

۹۹۰۰ روز از عمر اسماعیل جاویدفر گذشت…