از «کله کدو تنبل» و «کریستین» گرفته تا «دوزخ» و «بد مزه»، اینها 10 فیلم ترسناک دست کم گرفته‌شده‌ای هستند که بین سال‌های 1980 و 1989 ساخته شده‌اند – زمانی که برای اولین بار «هالووین»، «جمعه سیزدهم» و «مردان شیطانی» ساخته شدند. سلطنت کرد.